הכי כשר שיש – כשר לפרח

הרבה באיחור, אבל זה די שעשע אותי. אם היו מוכרים חזיר כבכל יום, אבל לא מוכרים לחם – דיינו. אילו היו מוכרים לחם, אבל לא מפרסמים באופן בולט:”חדש – לחם מלחם ארז” – דיינו. אילו היו מפרסמים באופן בולט, אבל לא תולים את הפוסטר להלן – דיינו.

על אחת, כמה וכמה, טובה כפולה ומכפלת למקום עלינו:

כשר לפרח

צולם ב”טיב טעם” בסניף שברחוב מאז”ה.